فیس بوک توییتر
lightlawsuit.com

دادخواست پیشرفت نقدی

ارسال شده در آوریل 7, 2023 توسط Manuel Yoon

به تازگی افرادی که درگیر حوادث آسیب دیده اند ، کشف کرده اند که می توانند وام پیش پرداخت علیه عواید خود را که در نهایت از تسویه حساب تصادفات دریافت می کنند دریافت کنند. برای فردی که به اندازه کافی از یک حادثه بزرگ به منظور تلاش برای کار و امرار معاش آسیب دیده است ، وام پیش پرداخت می تواند یک پاسخ مالی بسیار به موقع به مشکلات جریان نقدی که فرد در حال حاضر ممکن است با آن روبرو شود ، ارائه دهد. با این وجود همیشه هوشمندانه است که قبل از دریافت وام پیش پرداخت دادخواست ، خود را از قبل بدانید که شخص خود را به چه چیزی وارد می کند.

وام پیش پرداخت دادخواست واقعاً وام نیست بلکه دخالت در مذاکره قانونی آسیب است. اگر قربانی آسیب دیده که وام پیش پرداخت دادخواست را دریافت می کند به دلایلی که unkant مذاکره نقدی را از پرونده خود دریافت نمی کند ، آنها به هیچ وجه مدیون نیستند و شغلی که وام پیش پرداخت دادخواست را ارائه می دهد ، اصلاً چیزی دریافت نمی کند. این بدان معناست که ، مانند هر شرکت کننده ، شرکت وام پیش پرداخت دادخواست باید بداند که احتمالاً در نهایت پرداخت پولی را که پیشرفت می کنند و به درستی پرداخت می کنند ، می داند. به دلیل نوع وام پیش پرداخت دادخواست ، نرخ های عادی بهره اعمال نمی شود ، بنابراین شرکت احتمالاً در مقایسه با یک وام دهنده سنتی ، وام پیش پرداخت دادخواست را پرداخت می کند.

هزینه های پرداخت شده برای وام های پرداخت دادخواست ممکن است تفاوت چشمگیری داشته باشد. هزینه های معمولی برای شرایط خودرو 3.0 ٪ ماهانه و همچنین برای موارد سوءاستفاده پزشکی 5.5 ٪ ماهانه است. با این وجود برای چند شرکت غیر معمول نیست که هزینه حداقل ورود را برای کسب و کار از طریق ورودی هزینه کنند و سپس هزینه های اضافی و پنهان را به قربانی حادثه آسیب های غیر عمومی بپردازند.

بسیاری از شرکت ها می گویند که آنها طی 24-48 ساعت وام پیش پرداختی را ارائه می دهند ، اما ممکن است زمان درخواست واقعی بسیار متفاوت باشد و به میزان مستندات مورد نیاز قربانی حادثه آسیب های غیر عمومی و همچنین سایر عوامل باشد. این مهم برای درک شرکتی است که یک کارت اعتباری را به طور زودرس تأیید می کند ، ممکن است مشتری شما را از طریق بام شارژ کند تا جبران آن را به طور قابل توجهی کمتر از الزامات سختگیرانه و سختگیرانه خود جبران کند.

شرکت تجاری ارائه وام های پرداخت روزانه به قربانیان حادثه آسیب دیدگی نیز سهم خود را از کارگزاران ارائه می دهد. اگر در واقع آنها بتوانند سازمانی را پیدا کنند که تأمین مالی واقعی وام های پرداخت روزانه دادخواست را ارائه دهد و مستقیماً با آنها ارائه دهد ، یکی از موارد خوب است. در غیر این صورت ، هزینه ای که یک کارگزار اتهاماتی را به عهده می گیرد ، به اتهام شرکت دادخواست پیش پرداخت از قربانی حادثه آسیب های غیر عمومی دریافت می شود.