فیس بوک توییتر
lightlawsuit.com

مزایای WC: همیشه وکیل بگیرید

ارسال شده در مرداد 6, 2022 توسط Manuel Yoon

مزایای WC برای کارمندان بیمار یا آسیب دیده در هر ایالت و حوزه قضایی در دسترس است و برای ارائه چندین مزیت کلیدی وجود دارد:

- ادامه پرداخت کارمندان (معمولاً درصد دو سوم است).

- پرداخت هزینه های پزشکی که مربوط به تصادف یا آسیب ، توانبخشی درمانی و جبران صدمات دائمی است که ممکن است باعث کاهش یا از بین بردن توانایی کارگران در ساخت آنچه که قبل از یک حادثه به دست آورده اند ، کاهش می یابد.

اگر بدون حمایت از یک وکیل به یک پرونده WC Benefit بروید. نه ، و به همین دلیل است:

- سیستم WC از همان ابتدا یک مخالف است. این امر منافع مالی و نگرانی های یک کارگر را که به دلیل تصادف کار در برابر نگرانی های مالی یک کارفرما ، از دست دادن جسمی یا روانی تحمل کرده است ، تعیین می کند.

- و دلیل این امر درک ساده ای است: هر زمان که ادعای WC ارائه شود و بعداً برنده شود ، هزینه حق بیمه یک کارفرما افزایش می یابد. به همین دلیل ، یک کارفرما هر دلیلی را برای آرزوی مصدومین جبران خسارتی که حق آنها را دریافت می کند ، دارد.

به همین دلیل بالاتر از هر دلیل دیگر ، کسی که در کار صدمه دیده است ، یا کسی که دچار بیماری شده است که نتیجه محیط کار خاص آنها است ، باید به طور ایمن با وکیلی که در این امور آموزش دیده است ، بررسی کند.