Facebook Twitter
lightlawsuit.com

WC Faydaları: Her Zaman Bir Avukat Tut

Eylül 6, 2022 tarihinde Manuel Yoon tarafından yayınlandı

WC avantajları, her eyaletteki hasta veya yaralı çalışanlar ve yargı yetkisi için mevcuttur ve birkaç temel fayda sağlamak için mevcuttur:

- Bir çalışanların sürdürülmesi (genellikle yüzde üçte ikisidir);

- Bir kaza veya yaralanma, rehabilitasyon terapisi ve bir işçinin bir olaydan önce kazandıkları şeyi yapma yeteneğini azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecek kalıcı yaralanmalar için tazminat ile ilgili tıbbi masraflar için ödeme.

Bir avukatın desteği olmadan bir WC fayda davasına geçmeniz gerekir. Hayır, ve bu yüzden:

- WC sistemi en başından beri düşmanca bir sistemdir. Bir işverenin mali kaygılarına karşı bir iş kazası sonucu olarak fiziksel veya psikolojik bir kayıp sürdüren bir işçinin mali çıkarlarını ve endişelerini belirler.

- Ve bunun arkasındaki nedenin anlaşılması oldukça basit: Bir WC talepte bulunulduğunda ve daha sonra kazanıldığında, bir işverenin prim maliyeti yükselir. Bu nedenle, bir işverenin yaralı olmasını istememek için her nedeni vardır.

Bu nedenle başka bir nedenden ötürü, işte incinmiş olan veya kendi çalışma ortamlarının sonucu olan bir hastalığa maruz kalan biri, bu konularda eğitim almış bir avukatla bağımsız olarak kontrol etmelidir.