Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Företagsregister - Aktieägarinspektioner

Publicerat på Mars 1, 2024 av Manuel Yoon

Du bedriver verksamhet som företag och olika aktieägare har sparkat in investeringspengar. Kan aktieägarskontroller av företagsregister inträffa?

Emotional Attachment

Med mindre företag kan känslor löpa högt. Vanligtvis har man en utmärkt affärsidé, men behöver investerare för att producera en pool med kontanter för att hitta verksamheten igång. Sådana situationer, individen kommer med en känslomässig anknytning till affärsföretaget och tror att det verkligen är "deras". I slutändan, om det är min bra plan, kommer jag att kontrollera den. Denna förståelige attityd kan resultera i problem.

När du bildar ett företag och gör investerare måste du förbereda dig för att släppa ditt barn. Organisationsenheten är för närvarande som äger idén, det betyder att alla aktieägare har ett ord om hur saker drivs. Sanningen att du var en som utvecklade idén är helt irrelevant. Om detta låter orättvist kanske du vill överväga olika sätt att förbättra pengar snarare än att sälja aktier i företaget.

Corporate Records

En företags enhet, inklusive ett begränsat ansvarsföretag, är verkligen en separat "person" för juridiska ändamål. Denna juridiska fiktion skapar ett ansvarssköld mellan ditt företag såväl som dina personliga tillgångar. Detta kräver emellertid att organisationen hjälper till att hålla register som till exempel styrelseupplösningar, stadgar, bolagsordningar, balansräkningar och så vidare. Dessa företagsregister bör utveckla en tidslinje och ögonblicksbild av organisationsverksamheten för varje räkenskapsår.

Aktieägarinspektioner

I varje stat har aktieägarna rätten att inspektera ett företags register. Omfattningen av inspektionen är beroende av dessa lagar i varje stat, men täcker vanligtvis alla poster i organisationsböckerna, balansräkningar och även skatteuttalanden. Aktieägaren måste vanligtvis skapa en skriftlig begäran om att börja se uppgifterna 3 till 5 dagar före det inblandade datumet. Advokaten och revisoren för aktieägaren kan också se uppgifterna.

De flesta människor reagerar dåligt på begäran om inspektion av aktieägarens inspektion. Efter att ha hittat en begäran kommer de flesta att anta att fallet kommer och får strid. Detta, naturligtvis, resulterar i vägran av inspektionsbegäran. Sådana känslomässiga vägran är verkligen ett enormt misstag och bryter mot lagarna i praktiskt taget varje stat. Aktieägare har rätt att inspektera företagsregister och du kan inte heller förneka deras begäran.

Om en aktieägare försöker inspektera företagsregister är det möjligt att ha några steg. Ring först organisationens advokat och få råd. För det andra kan organisationsadvokaten välja att vara närvarande för att bara se till att de lagligt obligatoriska uppgifterna avslöjas. Denna plan påverkas starkt av lagarna i varje stat och innebär komplexa strategibeslut. Oavsett, är ditt bästa alternativ att omedelbart kontakta organisationens advokat och upptäcka dina alternativ.

Om du har pengar från investerare för att bedriva din organisationsidé måste du förstå att det verkligen inte är mer "din." Till slutet har aktieägarna rätt att inspektera register över företagets företag.