Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Tag: anledning

Artiklar taggade som Anledning

Krav På Arbetsskador - Lätt Om Du Klarar Det!

Publicerat på Augusti 23, 2023 av Manuel Yoon
Om du skulle bli en olycka på jobbet kommer konsekvenserna att bli mycket komplicerade.Ett anspråk på arbetsskador kan hjälpa om det inaktiverar och gör att du kan mindre användbar att vara anställd för verksamheten.Återhämtningen tar tid såväl som dina medarbetare kan reagera på olika sätt om de har betydligt mer arbete att utföra på grund av dina välbefinnande problem.De kan vara missnöjda med att du bromsar deras arbete eller de kan tro att du praktiskt är lat och din skada är bara en ursäkt och det betyder att du inte behöver arbeta hårdare...

WC -förmåner: Få Alltid En Advokat

Publicerat på Juli 6, 2022 av Manuel Yoon
WC-förmåner är tillgängliga för sjuka eller skadade anställda i varje stat och jurisdiktion och finns för att ge flera viktiga förmåner:- Kontinuitet av en anställd betalas (vanligtvis är procenten två tredjedelar);- Betalning för medicinska utgifter som hänför sig till en olycka eller skada, rehabiliteringsterapi och ersättning för permanenta skador som kan minska eller eliminera en arbetstagares förmåga att göra det de tjänade före en incident...

Spänningen Mellan Tvivel Och Säkerhet

Publicerat på December 16, 2021 av Manuel Yoon
Varje medierad förhandling svänger mellan säkerhet och osäkerhet.Parterna söker säkerhet även om de ofta är belägrade av tvivel.Människor som kommer in i diskussioner möter svartsjuka, vilket bara är ett annat ord av rädsla, även om rädsla uttrycks i en mycket låg intensitetsnivå.Anledningen till att de har kommit till en medlare är att de inte kände sig kunna nå ett förhandlat resultat av sig själva...