Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Ingen Vinst Utan Avgiftsanspråk - Fördelar Med Att Utse En?

Publicerat på Mars 1, 2024 av Manuel Yoon

Om du inte redan är uppmärksam på det, är planeten för oavsiktlig skada fylld med en ny surrfras: No Win No Fee-anspråket. Men vad är ingen vinst ingen avgift och mycket viktigare, vet du de fantastiska sakerna om att utse en ingen vinst utan avgiftsanspråkare?

Origins

Med de spiralskostnaderna för rättshjälp som svampade Storbritanniens statskassa, beslutade Storbritanniens regering att tillräckligt med tid har kommit till att införa en ny kompensationssoliciters eventuellt täckas olycksfallsanspråk och därmed minska ansvaret för dem. Valet arrangerade och placerades i drift 1998, ingen vinst utan avgiftsanspråk.

Vad betyder det?

I princip kan en anspråk på ingen vinst för inte vinst inte förvärvas till alla som tror att de kommer att ha skäl att producera en oavsiktlig skadeståndsanspråk. Enligt detta villkorade avgiftsarrangemang är en stor olycka advokat som företräder dig i ett skadeståndsanspråk för att få hans avgifter om han faktiskt vinner ärendet.

Varför skulle en kompensationsadvokat samtycka till detta arrangemang?

Enligt föreskrifter, i händelse av att du vinner ditt individuella skadekrav på skador, är din ersättnings advokat berättigad till krav på hans avgifter och utgifter från din egen motståndare. På grund av detta, om din advokat tror att ditt ärende har meriter, kommer han att vara redo att göra jobbet gratis, säkert i uppgifterna att han kommer att täckas sitt arbete av din motståndare när han vinner ärendet.

Finns det något jag måste känna till?

Ja; Ibland kommer ingen vinst utan avgifts advokat att försöka få dig att samtycka till att betala sina avgifter på markerna att du kan ersättas av din motståndare så snart du vinner ärendet. Du måste dock komma ihåg att domstolarna bara kommer att ersätta dig för rimliga avgiftskostnader för ens advokat - om du samtycker till detta arrangemang finns det en chans att du inte får 100% ersättning är du rättvis berättigad till.

Du bör också komma ihåg att i händelse av att du förlorar ditt individuella skadekrav, även om du inte kommer att leda till din personliga advokatavgifter, kan du hållas ansvarig för avgifter från din motståndare och också, eventuellt, domstolens avgifter. Så om du kommer att använda en ingen vinstkompensationslösning faktorer för att tänka på att du frågar honom vem som ska betala om du väljer så småningom förlora ärendet.

I detta avseende kommer en utmärkt olycka advokat att låta dig veta att de har ansökt om försäkring för att täcka detta scenario. Om din advokat emellertid inte har ansökt om försäkring, måste du uppmana honom att vidta åtgärder - eftersom advokater och domstolsavgifter är kostsamma och lätt kommer att täckas med en mindre premie som betalas till en försäkringsleverantör.

Vad kommer att vara de fantastiska sakerna med att utse en ingen vinst utan avgiftsanspråkare?

Förutom den mest uppenbara fördelen med att sakna att täcka dina advokattjänster - oavsett om du vinner eller förlorar - kan den största fördelen att utse en ingen vinst utan avgifts advokat vara det beprövade faktumet att du får 100% av den icke -offentliga skadekompensationen Du är berättigad till.

Med andra ord, ingen av ersättningen som du kommer att få ut från din egen ingen vinst utan avgiftsolyckor, kommer utan tvekan att ätas upp i advokater avgifter och kostnader. Därefter vilket innebär att kompensationen du betalar kan användas till god användning som den hade utformats för att kompensera dig för den icke -offentliga skada du lidit.

Förutom de ovannämnda, eftersom ingen vinst inte betalar för avgiften bara betalas på stiftelsen vinner de det icke-offentliga skada som de fokuserar på, de är vanligtvis utmärkta på vad de gör och så är experter i oavsiktlig skadelag.

Som ett resultat kommer de nästan säkert att ha förmågan att ge dig de bästa förslagen om huruvida ditt individuella skadeståndsanspråk innehåller en potential för att vinna.