Facebook Twitter
lightlawsuit.com

WC -förmåner: Få Alltid En Advokat

Publicerat på September 6, 2022 av Manuel Yoon

WC-förmåner är tillgängliga för sjuka eller skadade anställda i varje stat och jurisdiktion och finns för att ge flera viktiga förmåner:

- Kontinuitet av en anställd betalas (vanligtvis är procenten två tredjedelar);

- Betalning för medicinska utgifter som hänför sig till en olycka eller skada, rehabiliteringsterapi och ersättning för permanenta skador som kan minska eller eliminera en arbetstagares förmåga att göra det de tjänade före en incident.

Om du går vidare med ett WC -förmånsfall utan stöd från en advokat. Nej, och det är därför:

- WC -systemet är ett motsatser från början. Det sätter de finanspolitiska intressena och oro från en arbetare som har upprätthållit en fysisk eller psykologisk förlust som ett resultat av en arbetsolycka mot en arbetsgivares finanspolitiska problem.

- Och orsaken bakom detta är ganska enkelt att förstå: När en WC -fordran lämnas in och senare vann, stiger en arbetsgivares premiumkostnader. På grund av detta har en arbetsgivare all anledning att inte önska att en skadad får den ersättning som de har rätt till.

Av denna anledning ovanför någon annan anledning bör någon som har skadats på jobbet, eller som har drabbats av en sjukdom som är resultatet av deras speciella arbetsmiljö i alla fall kontrollera med en advokat som har utbildat sig i dessa frågor.