Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Chiếm ưu Thế Về Gian Lận

Đăng trên Có Thể 22, 2024 bởi Manuel Yoon

Bạn đã bao giờ là nạn nhân của gian lận? Có lẽ bạn đã được dẫn đến việc mua một sản phẩm hứa hẹn sẽ cung cấp cho bạn điều này và cung cấp cho bạn rằng trong hoàn thiện, không phải mọi thứ bạn mong đợi?

Bạn đã bao giờ bị lừa bởi một quảng cáo quá cường điệu khiến bạn có được hàng hóa dường như vô dụng? Đối với những người có, sau đó, nó có khả năng, bạn vừa biến thành nạn nhân của sự gian lận.

Trong định nghĩa đơn giản nhất của nó, gian lận thực sự là một mưu đồ để lừa dối một cá nhân vì lợi ích cá nhân. Nhưng ý nghĩa pháp lý cụ thể của nó thường có thể được mở để giải thích dựa trên quyền tài phán.

Tuy nhiên, một lượng lớn các trò lừa bịp là gian lận, không phải tất cả đều có thể dễ dàng phù hợp với định nghĩa của nó vì bạn có thể tìm thấy các trò lừa bịp không được thiết kế cho lợi ích cá nhân. Cũng như, ngoài ra, an toàn khi nói rằng không hoàn toàn tất cả các vụ lừa đảo là những trò lừa bịp liên quan đến gian lận bầu cử. Gian lận có thể được thực hiện bằng cách lựa chọn các cách bao gồm thư, điện thoại và cả internet chỉ để đặt tên cho một số.

Trong luật hình sự, gian lận có nghĩa là trộm cắp bằng cách lừa dối. Nó thực sự đang cố tình lừa dối người khác hoặc ban nhạc của những người có thể có được tài sản hoặc dịch vụ theo cách bất công.

Có nhiều loại gian lận có thể tạo ra một nạn nhân trong số những người vô tội. Chúng ta hãy nỗ lực để biết một trong những người thường xuyên nhất.

Một trong những gian lận bình thường mà bạn sẽ gặp phải là loại thủ thuật tự tin. Một ví dụ điển hình có thể là trò chơi Shell trong đó bạn bị lừa đặt cược vào một vỏ cụ thể, trong đó thực tế là quả bóng được cho là có sẵn.

Bạn được đặt ngay vào một tình huống tự tin trong đó bạn chắc chắn rằng đó là nơi bóng ẩn. Tuy nhiên, khi vỏ được mở, quả bóng không có ở đó.

Một loại gian lận khác là quảng cáo sai. Bạn gặp phải một cái gì đó hứa hẹn sẽ là một cách tuyệt vời và là cách cao hơn rất nhiều so với đối thủ cạnh tranh gần nhất như được đề cập trên quảng cáo của nó.

Bạn bước ra theo cách của mình chỉ để chọn sản phẩm nhưng bạn hiểu một tiết lộ đáng kinh ngạc, bạn chỉ phát hiện ra rằng những gì quảng cáo hứa hẹn bạn là tất cả các tuyên bố sai. Bạn vừa trở thành nạn nhân của gian lận quảng cáo sai.

Mọi người cũng có thể là nạn nhân của gian lận thông qua việc giả mạo tài liệu và chữ ký. Loại gian lận này được liên kết chặt chẽ với hành vi trộm cắp danh tính trong đó một cá nhân cố gắng sử dụng hết danh tính của bạn và tạo ra chữ ký cá nhân của bạn để có thể đánh cắp tiền hoặc tài sản cá nhân của bạn.

Họ có thể ăn cắp từ tài khoản kiểm tra ngân hàng của bạn bằng cách đăng ký tư vấn với chữ ký giả mạo của riêng bạn.

Gian lận sức khỏe xảy ra nếu bạn được bán một sản phẩm y tế hoặc thuốc đảm bảo để cung cấp cho bạn nhiều lợi ích. Tuy nhiên, cuối cùng, nó thực sự chỉ là thuốc điều đó không thể làm bất cứ điều gì cho cá nhân bạn.

Yêu cầu bảo hiểm sai là một gian lận liên quan đến sức khỏe khác cố gắng chiến thắng các công ty bảo hiểm bằng cách thực hiện các khiếu nại về thương tích hoặc thiệt hại giả chỉ để có được các khoản thanh toán bảo hiểm.

Gian lận chứng khoán xảy ra ở thị trường tiền tệ trong đó một số cá nhân nỗ lực điều khiển giá cổ phiếu bằng cách đi ngay thông qua giao dịch nội gián không công bằng. Họ nỗ lực để hoàn thành thông qua các phương pháp nhân tạo để nâng cao giá trị của một cổ phiếu cụ thể.

Khi nó đạt đến một giá trị cụ thể, họ nhanh chóng bán cổ phiếu của họ trước khi mọi người khác có thể và trước khi giá trị cổ phiếu giảm mạnh.

Đây chỉ đơn giản là nhưng một số hình thức gian lận mà bạn có nhiều khả năng gặp phải trên thị trường. Tốt nhất là cảnh giác không bao giờ thuộc về bẫy của họ.

Một gian lận đang ẩn nấp gần đó, sẵn sàng tạo ra một nạn nhân từ bạn. Tốt nhất là nhìn và không trở thành một trong những nạn nhân không nghi ngờ của gian lận.