Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Nhãn: quyền

Bài viết được gắn thẻ Quyền

Chiếm ưu Thế Về Gian Lận

Đăng trên Tháng Tám 22, 2023 bởi Manuel Yoon
Bạn đã bao giờ là nạn nhân của gian lận? Có lẽ bạn đã được dẫn đến việc mua một sản phẩm hứa hẹn sẽ cung cấp cho bạn điều này và cung cấp cho bạn rằng trong hoàn thiện, không phải mọi thứ bạn mong đợi?Bạn đã bao giờ bị lừa bởi một quảng cáo quá cường điệu khiến bạn có được hàng hóa dường như vô dụng? Đối với những người có, sau đó, nó có khả năng, bạn vừa biến thành nạn nhân của sự gian lận...

Những điều Cơ Bản Của Các ứng Dụng Bằng Sáng Chế

Đăng trên Tháng Một 23, 2022 bởi Manuel Yoon
Bằng sáng chế là một tài liệu chính thức được cung cấp bởi một chính phủ quốc gia cho một nhà phát minh (hoặc doanh nghiệp hoặc tập đoàn), những người muốn có quyền duy nhất đối với một sản phẩm trong một lượng thời gian hạn chế.Khi bằng sáng chế được cấp, không ai khác có quyền tạo ra, thị trường, thị trường hoặc lợi nhuận từ việc sáng tạo...

Luật Sư Tai Nạn ô Tô

Đăng trên Bước Dều 20, 2021 bởi Manuel Yoon
Ô tô có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng dẫn đến thương tích nghiêm trọng.Một tỷ lệ lớn các vụ tai nạn ô tô là do sơ suất và sự liều lĩnh của tài xế.Một số là do các trình điều khiển nhiễm độc hoặc thuốc ảnh hưởng đến thuốc.Một số được gây ra bởi các đường được thiết kế kém và tín hiệu giao thông không phù hợp...