Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Nhãn: lý do

Bài viết được gắn thẻ Lý Do

Yêu Cầu Thương Tích Công Việc - Dễ Dàng Nếu Bạn Thực Hiện Nó!

Đăng trên Tháng Mười Một 23, 2023 bởi Manuel Yoon
Nếu bạn gặp tai nạn trong công việc, hậu quả của nó sẽ trở nên rất phức tạp.Yêu cầu thương tích công việc có thể giúp ích nếu nó vô hiệu hóa và cho phép bạn ít hữu ích hơn khi trở thành nhân viên của doanh nghiệp.Sự phục hồi không mất thời gian cũng như đồng nghiệp của bạn có thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau nếu họ có nhiều công việc hơn đáng kể để thực hiện vì các vấn đề phúc lợi của bạn...

Lợi ích Của WC: Luôn Nhận Luật Sư

Đăng trên Tháng Mười 6, 2022 bởi Manuel Yoon
Các lợi ích của WC có sẵn cho nhân viên bị bệnh hoặc bị thương ở mỗi tiểu bang và quyền tài phán và tồn tại để cung cấp một số lợi ích chính:- Tiếp tục trả lương cho nhân viên (thông thường, phần trăm là hai phần ba);- Thanh toán cho các chi phí y tế liên quan đến tai nạn hoặc thương tích, điều trị phục hồi chức năng và bồi thường cho các thương tích vĩnh viễn có thể làm giảm hoặc loại bỏ khả năng của người lao động để thực hiện những gì họ kiếm được trước khi xảy ra sự cố...

Sự Căng Thẳng Giữa Nghi Ngờ Và Sự Chắc Chắn

Đăng trên Bước Dều 16, 2022 bởi Manuel Yoon
Mỗi cuộc đàm phán qua trung gian dao động giữa sự chắc chắn và sự không chắc chắn.Các bên tìm kiếm sự chắc chắn mặc dù rất thường xuyên bị bao vây bởi những nghi ngờ.Mọi người bước vào các cuộc thảo luận gặp phải ghen tuông, đó chỉ là một từ khác cho nỗi sợ hãi, mặc dù nỗi sợ hãi thể hiện ở mức độ rất thấp...