Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Nhãn: thủ tục

Bài viết được gắn thẻ Thủ Tục

Luật Sư Tai Nạn - Bạn Không Còn Cô đơn Nữa

Đăng trên Bước Dều 3, 2023 bởi Manuel Yoon
Bạn có thường xuyên cảm thấy bị lừa hoặc lạm dụng bởi các công ty đã sử dụng bất kỳ thủ thuật có sẵn nào để nhận được yêu cầu của bạn không? Bạn hiện đang mệt mỏi với tất cả các thủ thuật bán hàng hiện tại và biệt ngữ tinh vi? Chà, bạn không cần phải tự mình đối phó với nó nữa! Một luật sư tai nạn lớn sẽ cần chăm sóc trường hợp của một người...

Cách Chọn Luật Sư Bằng Sáng Chế

Đăng trên Tháng Hai 17, 2023 bởi Manuel Yoon
Bạn có thể sử dụng chỉ một chút trợ giúp bảo vệ phát minh của bạn? Nếu đó là trường hợp, một luật sư có kỹ năng bằng sáng chế có thể là đặt cược tốt nhất của bạn.Như có thể tưởng tượng, truyền phát minh của bạn cho một người không biết gì về bất kỳ điều gì chắc chắn sẽ khó khăn.Do đó, tốt nhất là bạn đang kết nối trực tiếp với luật sư bằng sáng chế của bạn...

Hành động Thực Hành Thu Nợ Công Bằng

Đăng trên Tháng Hai 22, 2022 bởi Manuel Yoon
Mục tiêu của Đạo luật này, được phê duyệt vào tháng 9 năm 1977, là loại bỏ các hoạt động thu nợ lạm dụng bằng cách thu nợ và thúc đẩy hành động của nhà nước nhất quán để bảo vệ người tiêu dùng chống lại sự lạm dụng và xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân.Đạo luật thực hành thu nợ công bằng đã đặt ra các hướng dẫn cụ thể liên quan đến các quy trình này:Mua lại thông tinBất kỳ người thu nợ nào cố gắng lấy thông tin vị trí của khách hàng sẽ xác định chính mình và mục đích của anh ta đúng cách và khi có nhu cầu cũng tiết lộ chủ nhân của anh ta...