Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Nhãn: tình trạng

Bài viết được gắn thẻ Tình Trạng

Hồ Sơ Doanh Nghiệp - Kiểm Tra Cổ đông

Đăng trên Có Thể 1, 2024 bởi Manuel Yoon
Bạn đang tiến hành kinh doanh như một công ty và các cổ đông khác nhau đã khởi động tiền đầu tư.Kiểm tra cổ đông của hồ sơ công ty có thể xảy ra không?Đính kèm cảm xúcVới các doanh nghiệp nhỏ hơn, cảm xúc có thể chạy cao.Thông thường, một người có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời, nhưng cần các nhà đầu tư sản xuất một nhóm tiền mặt để tìm doanh nghiệp...

Phá Sản Có Nghĩa Là Thử Nghiệm Theo Luật Phá Sản Mới

Đăng trên Thang Chín 3, 2023 bởi Manuel Yoon
Sự vội vã để nộp đơn phá sản trước luật phá sản mới.Giờ thì sao? Bạn đã bỏ qua chiếc thuyền trong trường hợp bạn không nộp đơn phá sản trước khi luật mới có hiệu lực?Tuyệt đối không.Mặc dù luật phá sản mới đã có được nhiều khó khăn hơn để nộp đơn phá sản, hầu hết các luật sư đã phát hiện ra rằng luật phá sản hoàn toàn mới có thể quản lý được và hồ sơ đang tăng lên...

Tên Doanh Nghiệp - Cách Chọn Một Từ Góc độ Pháp Lý

Đăng trên Tháng Mười Một 14, 2021 bởi Manuel Yoon
Một tên công ty có thể là một yếu tố lớn trong sự thành công hay thất bại cuối cùng của sự việc.Thật không may, rất nhiều người không cung cấp nhiều suy nghĩ cho nó trước khi tiến về phía trước.Có một số yếu tố để suy nghĩ bao gồm một cái gì đó đáng nhớ, một cái tên liên quan đến lĩnh vực công việc của bạn và, có thể, sự sẵn có của tên miền...