Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Nhãn: tập đoàn

Bài viết được gắn thẻ Tập đoàn

Hồ Sơ Doanh Nghiệp - Kiểm Tra Cổ đông

Đăng trên Tháng Sáu 1, 2024 bởi Manuel Yoon
Bạn đang tiến hành kinh doanh như một công ty và các cổ đông khác nhau đã khởi động tiền đầu tư.Kiểm tra cổ đông của hồ sơ công ty có thể xảy ra không?Đính kèm cảm xúcVới các doanh nghiệp nhỏ hơn, cảm xúc có thể chạy cao.Thông thường, một người có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời, nhưng cần các nhà đầu tư sản xuất một nhóm tiền mặt để tìm doanh nghiệp...

Pierce The Corporate Veil

Đăng trên Thang Chín 16, 2023 bởi Manuel Yoon
Cấu trúc doanh nghiệp của doanh nghiệp của một người cung cấp nơi trú ẩn cho các tài sản cá nhân.Có nhiều sự kiện sẽ dẫn đến một thẩm phán bỏ qua thực thể công ty hoặc "Pierce the tổ chức mạng che mặt".Có nhiều lý do tại sao Veil tổ chức có thể bị xuyên thủng.Ngoài ra, có một số hành động đơn giản có thể được thực hiện để tránh tấm màn che của tổ chức bị xuyên thủng...

Tại Sao Bạn Cần Một Thực Thể Kinh Doanh?

Đăng trên Tháng Chạp 10, 2022 bởi Manuel Yoon
Khi bắt đầu hoặc mở rộng một doanh nghiệp, nhiều chủ sở hữu tự hỏi liệu họ có nên thành lập một thực thể kinh doanh hay không và nếu vậy, họ nên sử dụng.Có rất nhiều thông tin và "sân" được thực hiện trên internet về lợi ích của một số thực thể so với các thực thể khác.Tuy nhiên, khi bạn vượt qua Flak, lý do chính để hình thành một thực thể kinh doanh là tạo ra sự bảo vệ khỏi trách nhiệm cá nhân phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của bạn...

Quan Hệ đối Tác Internet - Đừng Vứt Bỏ Doanh Nghiệp Của Bạn

Đăng trên Tháng Mười Một 21, 2022 bởi Manuel Yoon
Quan hệ đối tác chung là một lựa chọn thực thể kinh doanh tồi khi theo đuổi các hoạt động kinh doanh.Họ không cung cấp tấm chắn bảo vệ tài sản luôn được đặt giữa các hoạt động của công ty và tài sản cá nhân của bạn.Tuy nhiên, nhiều công ty nhỏ hơn tìm thấy bổ ích khi kết hợp hàng hóa hoặc dịch vụ của họ với các doanh nghiệp nhỏ khác...

Những điều Cơ Bản Của Các ứng Dụng Bằng Sáng Chế

Đăng trên Tháng Tám 23, 2022 bởi Manuel Yoon
Bằng sáng chế là một tài liệu chính thức được cung cấp bởi một chính phủ quốc gia cho một nhà phát minh (hoặc doanh nghiệp hoặc tập đoàn), những người muốn có quyền duy nhất đối với một sản phẩm trong một lượng thời gian hạn chế.Khi bằng sáng chế được cấp, không ai khác có quyền tạo ra, thị trường, thị trường hoặc lợi nhuận từ việc sáng tạo...