Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Cách Chọn Luật Sư Bằng Sáng Chế

Đăng trên Tháng Tư 17, 2023 bởi Manuel Yoon

Bạn có thể sử dụng chỉ một chút trợ giúp bảo vệ phát minh của bạn? Nếu đó là trường hợp, một luật sư có kỹ năng bằng sáng chế có thể là đặt cược tốt nhất của bạn.

Như có thể tưởng tượng, truyền phát minh của bạn cho một người không biết gì về bất kỳ điều gì chắc chắn sẽ khó khăn. Do đó, tốt nhất là bạn đang kết nối trực tiếp với luật sư bằng sáng chế của bạn. Có thể gặp gỡ cá nhân và cho thấy luật sư bằng sáng chế bất kỳ nguyên mẫu hoặc bản vẽ nào bạn có thể phải giúp minh họa rất nhiều phát minh của bạn. Có thể đoán có thể đoán, thủ tục sẽ diễn ra suôn sẻ hơn trong trường hợp bạn sử dụng một luật sư bằng sáng chế trong khu vực của bạn. Mặc dù có thể đạt được, một mối quan hệ khoảng cách mở rộng sẽ chỉ làm căng thẳng thủ tục.

Có lẽ cách đơn giản nhất để quyết định một luật sư bằng sáng chế trong khu vực của bạn là thông qua người này sang người khác. Để giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm sự giới thiệu (cũng để liên kết với những người khác có sở thích giống như của bạn), bạn có thể muốn tham gia một câu lạc bộ phát minh khu vực. Bạn thậm chí có thể đọc qua bộ luật sư bằng sáng chế đã đăng ký của USPTO cũng như chỉ sử dụng cơ sở dữ liệu của họ để kiểm tra thông tin của luật sư bằng sáng chế tiềm năng của bạn.

Khi bạn đang tìm kiếm luật sư bằng sáng chế phù hợp, bạn nên hỏi về kinh nghiệm và lý lịch của họ. Hỏi thêm những bằng cấp họ nắm giữ, số năm họ đã dành cho việc viết và truy tố các bằng sáng chế, và số lượng bằng sáng chế được cấp. Nhận tài liệu tham khảo từ các khách hàng trước và gọi họ để hỏi về kinh nghiệm của họ với luật sư bằng sáng chế.

Khi chọn luật sư bằng sáng chế, điều quan trọng hơn nữa là tìm ai đó tập trung vào lĩnh vực phát minh của bạn liên quan. Luật sư bằng sáng chế không bằng nhau trong mọi lĩnh vực. Để bắt đầu, bằng cấp của họ là bao nhiêu? Đó là điều cần thiết. Một số luật sư bằng sáng chế có thể có bằng cấp về kỹ thuật. Các luật sư bằng sáng chế khác chắc chắn sẽ có kỹ năng sinh học khoa học thần kinh, những người khác vật lý nhưng những người khác, khoa học máy tính. Bạn không muốn đưa dòng tế bào mới được phát minh của mình (vâng, có thể tìm thấy bằng sáng chế) cho một luật sư bằng sáng chế với nền tảng về kỹ thuật điện. Bạn sẽ muốn một luật sư bằng sáng chế có nền tảng sinh học để hỗ trợ bạn loại phát minh này.

Nếu bạn có một phát minh cơ bản, việc chọn một luật sư bằng sáng chế với nền tảng kỹ thuật cơ khí quá mức rất có thể sẽ giúp bạn tiết kiệm một số tiền mặt. Các chuyên gia chuyên ngành thường tính phí nhiều hơn.

Bạn muốn nền tảng của họ cũng như loại sáng chế của bạn để bổ sung chặt chẽ nhất có thể. Viết các ứng dụng bằng sáng chế thực sự là một chút kỹ năng. Rõ ràng, một luật sư bằng sáng chế có ích để hỗ trợ bạn thông qua người hợp pháp, nhưng rất nhiều kiến ​​thức và chi tiết kỹ thuật cụ thể phải đi cùng với nó. Đó là lý do tại sao luật sư bằng sáng chế sẽ cần phải có nền tảng kỹ thuật.