Facebook Twitter
lightlawsuit.com

LawSuit Cash Advances

Đăng trên Tháng Tư 7, 2023 bởi Manuel Yoon

Gần đây, những cá nhân đã liên quan đến các vụ tai nạn thương tích đã phát hiện ra họ có thể nhận được một khoản vay trước vụ kiện so với số tiền thu được mà cuối cùng họ nhận được từ việc giải quyết tai nạn thương tích. Đối với cá nhân bị tổn hại đủ từ một tai nạn lớn để đấu tranh để làm việc và kiếm sống, một khoản vay trước đó có thể đưa ra một câu trả lời tài chính cực kỳ kịp thời cho các vấn đề về dòng tiền mà cá nhân hiện có thể phải đối mặt. Tuy nhiên, luôn thông minh khi biết trước những gì một người nhận được trước khi họ có được một khoản vay trước.

Một khoản vay trước một vụ kiện không thực sự là một khoản vay mà là một sự tham gia vào một cuộc đàm phán pháp lý thương tích. Nếu nạn nhân bị tổn hại nhận được khoản vay tạm ứng của vụ kiện vì những lý do mà Uknown không nhận được một cuộc đàm phán tiền mặt từ vụ án của họ, họ không nợ gì cả và doanh nghiệp cung cấp cho khoản vay tạm ứng của vụ kiện không nhận được gì cả. Điều đó có nghĩa là, giống như bất kỳ người bảo lãnh phát hành nào, công ty của khoản vay tạm ứng của vụ kiện phải biết những gì có khả năng cuối cùng nhận được khoản thanh toán cho số tiền họ tiến bộ và tính phí một cách thích hợp. Do loại khoản vay tạm ứng của vụ kiện, lãi suất bình thường sẽ không được áp dụng, do đó, công ty có thể sẽ tính phí nhiều hơn cho khoản vay tạm ứng của vụ kiện khi so sánh với người cho vay truyền thống.

Các khoản phí được tính cho các khoản vay trả lương cho vụ kiện có thể khác nhau đáng kể. Phí điển hình cho các tình huống ô tô là 3,0% hàng tháng cũng như cho các trường hợp sơ suất y tế 5,5% hàng tháng. Tuy nhiên, không có gì lạ khi một số công ty tính phí nhập cảnh tối thiểu để có được doanh nghiệp thông qua lối vào và sau đó tính phí bổ sung, che giấu các khoản phí cho nạn nhân bị thương không công khai.

Nhiều công ty nói rằng họ sẽ cho vay trước khi kiện trong vòng 24-48 giờ, nhưng thời gian ứng dụng thực sự có thể khác nhau rất nhiều và đang ở mức độ thương xót của các tài liệu cần thiết từ nạn nhân tai nạn thương tích không công khai và các yếu tố khác. Điều quan trọng là phải hiểu một công ty phê duyệt ứng dụng thẻ tín dụng sớm có thể tính phí cho khách hàng của bạn thông qua tấm lợp để bù đắp cho các yêu cầu bảo lãnh phát hành nghiêm ngặt đáng kể của họ.

Doanh nghiệp kinh doanh cung cấp các khoản vay trả lương cho các nạn nhân tai nạn thương tích cũng cung cấp phần của các nhà môi giới. Một là tốt nhất nếu thực sự họ có thể tìm thấy một tổ chức cung cấp tài chính thực tế cho các khoản vay trả lương của vụ kiện và cung cấp với họ thẳng. Nếu không, một khoản phí mà một nhà môi giới tính phí sẽ được đưa vào phí, công ty của vụ kiện trước khi vay nhận được từ nạn nhân bị thương không công khai.