Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Không Giành Chiến Thắng Không Có Phí Luật Sư Yêu Cầu Bồi Thường - Lợi ích Của Việc Bổ Nhiệm Một?

Đăng trên Bước Dều 1, 2024 bởi Manuel Yoon

Nếu bạn chưa cảnh giác với nó, hành tinh của thương tích tình cờ bị ảnh hưởng bởi một cụm từ buzz mới: không có yêu cầu bồi thường không có phí. Tuy nhiên, điều gì không giành được phí và quan trọng hơn nhiều, bạn có biết những điều tuyệt vời về việc bổ nhiệm không có chiến thắng không có phí luật sư?

Origins

Với các chi phí xoắn ốc của trợ giúp pháp lý đã vượt qua Kho bạc Vương quốc Anh, chính phủ Vương quốc Anh đã quyết định rằng đủ thời gian đã đưa ra một luật sư bồi thường mới có thể được bảo hiểm cho các yêu cầu tai nạn, do đó làm giảm trách nhiệm đối với họ. Sự lựa chọn được sắp xếp và đưa vào hoạt động vào năm 1998, không có yêu cầu bồi thường nào.

Nó có nghĩa là gì?

Về cơ bản, một yêu cầu bồi thường không có phí không có thể có được cho bất kỳ ai tin rằng họ sẽ có căn cứ để đưa ra yêu cầu bồi thường thương tích do tai nạn. Theo thỏa thuận lệ phí có điều kiện này, một luật sư tai nạn lớn đại diện cho bạn trong một yêu cầu bồi thường thương tích đủ điều kiện được trả phí nếu anh ta thực sự thắng vụ án.

Tại sao một luật sư bồi thường đồng ý cho sự sắp xếp này?

Theo các quy định, trong trường hợp bạn giành được yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân, luật sư bồi thường của bạn đủ điều kiện nhận yêu cầu bồi thường phí và chi phí từ đối thủ của bạn. Bởi vì điều này, nếu luật sư của bạn tin rằng trường hợp của bạn có giá trị, anh ta sẽ sẵn sàng thực hiện công việc miễn phí, an toàn trong dữ liệu mà anh ta sẽ được đối thủ của bạn bảo vệ sau khi anh ta thắng vụ án.

Có điều gì tôi phải quen thuộc không?

Đúng; Đôi khi, một luật sư không có phí sẽ cố gắng khiến bạn đồng ý trả các khoản phí của anh ấy trên các vùng đất mà bạn có thể được đối thủ hoàn trả ngay khi bạn thắng vụ án. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng các tòa án sẽ chỉ hoàn trả cho bạn chi phí phí ​​hợp lý của luật sư của một người - nếu bạn đồng ý với sự sắp xếp này thì có khả năng bạn sẽ không được bồi thường 100%, bạn đủ điều kiện cho.

Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng trong trường hợp bạn mất yêu cầu bồi thường chấn thương cá nhân, mặc dù bạn sẽ không dẫn đến phí luật sư cá nhân của mình, bạn có thể chịu trách nhiệm về phí đối thủ và có thể, có thể là phí của tòa án. Vì vậy, nếu bạn sẽ sử dụng các yếu tố luật sư bồi thường không có khoản phí để xem xét rằng bạn hỏi anh ta sẽ trả ai nếu bạn chọn cuối cùng mất vụ việc.

Về vấn đề này, một luật sư tai nạn tuyệt vời sẽ cho bạn biết rằng họ đã nộp đơn xin bảo hiểm để chi trả cho kịch bản này. Tuy nhiên, nếu luật sư của bạn không nộp đơn xin bảo hiểm, bạn cần phải thúc giục anh ta hành động - vì luật sư và phí tòa án rất tốn kém và sẽ dễ dàng được bảo hiểm với một khoản phí bảo hiểm nhỏ cho nhà cung cấp bảo hiểm.

Điều gì sẽ là những điều tuyệt vời về việc bổ nhiệm Không có chiến thắng mà luật sư yêu cầu bồi thường phí là gì?

Bên cạnh lợi ích rõ ràng nhất của việc không trang trải các dịch vụ của luật sư của bạn - dù bạn thắng hay thua - lợi thế lớn nhất là chỉ định không có chiến thắng luật sư có thể là thực tế đã được chứng minh rằng bạn sẽ nhận được 100% số tiền bồi thường thương tích không công khai Bạn đủ điều kiện cho.

Nói cách khác, không có khoản bồi thường nào bạn sẽ được thanh toán từ chính bạn không có yêu cầu tai nạn phí, chắc chắn sẽ bị ăn hết trong các khoản phí và chi phí của luật sư. Sau đó, điều đó có nghĩa là khoản bồi thường mà bạn đã trả có thể được sử dụng tốt mà nó đã được thiết kế để - bồi thường cho bạn về thương tích không công khai mà bạn phải chịu.

Ngoài những người nói ở trên, bởi vì không có luật sư nào không được trả tiền trên nền tảng, họ giành được trường hợp chấn thương không công khai mà họ tập trung vào, họ thường rất xuất sắc về những gì họ làm và các chuyên gia về luật thương tích do tai nạn.

Kết quả, họ gần như chắc chắn sẽ có khả năng cung cấp cho bạn những gợi ý tốt nhất về việc liệu yêu cầu bồi thường chấn thương cá nhân của bạn có bao gồm tiềm năng chiến thắng hay không.