Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Lợi ích Của WC: Luôn Nhận Luật Sư

Đăng trên Thang Chín 6, 2022 bởi Manuel Yoon

Các lợi ích của WC có sẵn cho nhân viên bị bệnh hoặc bị thương ở mỗi tiểu bang và quyền tài phán và tồn tại để cung cấp một số lợi ích chính:

- Tiếp tục trả lương cho nhân viên (thông thường, phần trăm là hai phần ba);

- Thanh toán cho các chi phí y tế liên quan đến tai nạn hoặc thương tích, điều trị phục hồi chức năng và bồi thường cho các thương tích vĩnh viễn có thể làm giảm hoặc loại bỏ khả năng của người lao động để thực hiện những gì họ kiếm được trước khi xảy ra sự cố.

Nếu bạn chuyển sang trường hợp lợi ích WC mà không cần sự hỗ trợ của luật sư. Không, và đây là lý do tại sao:

- Hệ thống WC là một hệ thống đối nghịch ngay từ đầu. Nó đặt ra các lợi ích tài chính và mối quan tâm của một công nhân đã duy trì một mất mát về thể chất hoặc tâm lý do kết quả của một tai nạn công việc chống lại các mối quan tâm tài chính của một người sử dụng lao động.

- Và lý do đằng sau việc này khá đơn giản để hiểu: Bất cứ khi nào yêu cầu WC được nộp và sau đó giành chiến thắng, chi phí cao cấp của một người sử dụng lao động tăng lên. Bởi vì điều này, một người sử dụng lao động có mọi lý do để không muốn một người bị thương nhận được khoản bồi thường mà họ được hưởng.

Vì lý do này trên bất kỳ lý do nào khác, ai đó đã bị tổn thương tại nơi làm việc, hoặc người đã bị bệnh đó là kết quả của môi trường làm việc cụ thể của họ nên kiểm tra một cách bất ngờ với một luật sư đã được đào tạo về những vấn đề này.