Facebook Twitter
lightlawsuit.com

Yêu Cầu Thương Tích Công Việc - Dễ Dàng Nếu Bạn Thực Hiện Nó!

Đăng trên Thang Chín 23, 2023 bởi Manuel Yoon

Nếu bạn gặp tai nạn trong công việc, hậu quả của nó sẽ trở nên rất phức tạp. Yêu cầu thương tích công việc có thể giúp ích nếu nó vô hiệu hóa và cho phép bạn ít hữu ích hơn khi trở thành nhân viên của doanh nghiệp. Sự phục hồi không mất thời gian cũng như đồng nghiệp của bạn có thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau nếu họ có nhiều công việc hơn đáng kể để thực hiện vì các vấn đề phúc lợi của bạn.

Họ có thể không hài lòng với bạn làm chậm công việc của họ hoặc họ có thể tin rằng bạn thực tế là lười biếng cũng như chấn thương của bạn chỉ là một cái cớ và điều đó có nghĩa là bạn không cần phải làm việc chăm chỉ hơn.

Vì vậy, vị trí của bạn trong công việc trở nên tồi tệ hơn, mặc dù thực tế rằng đó không phải là lỗi của bạn mà bạn đang phải chịu một tai nạn lớn.

Tai nạn xảy ra và bạn cũng không được trừng phạt vì điều này. Chấn thương có thể mang lại thu nhập nhỏ hơn, bạn có thể bị giáng chức, được sử dụng trong các nhiệm vụ khác hoặc mất một tiềm năng khác để thăng chức.

Không phải nói rằng một ngày nhất định mà bạn có thể nghe được từ ông chủ của chính mình, đủ thời gian đến để bạn rời khỏi doanh nghiệp và đột nhiên bạn không còn gì.

Bạn có khả năng bị sa thải không?

Một mặt khác, bạn hiểu rằng bạn có thể đưa ra yêu cầu thương tích công việc. Tuy nhiên, bạn cũng cho rằng nó không công bằng về kinh doanh và có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ của bạn bên trong. Tuy nhiên, một yêu cầu tai nạn công việc có thể giải quyết nhiều vấn đề được thực hiện. Chẳng hạn như nói rõ tài chính rõ ràng nhất, lý do chính tại sao chúng ta đi làm. Để được trả tiền!

Việc đánh giá thương tích và báo cáo y tế, một khi được lấy từ chuyên gia y tế sẽ xác định giá trị của yêu cầu bồi thường của một người. Nó cũng có thể mang đến các khu vực ánh sáng trong công việc nguy hiểm khi làm việc và có thể giúp doanh nghiệp cải thiện và ngăn chặn các thương tích tai nạn hơn nữa.

Nó cũng có thể chứng minh chấn thương của bạn nghiêm trọng hơn nhiều so với đồng nghiệp và ông chủ của bạn nghĩ. Nếu tai nạn không phải là lỗi của bạn, tổ chức của bạn sẽ chịu tất cả các hậu quả, bởi vì họ đã không tuân thủ các quy định y tế và an toàn.

Yêu cầu tai nạn tại nơi làm việc cũng có thể bù đắp cho hầu hết các vấn đề cá nhân sau chấn thương của bạn trong công việc - bởi vì chúng tôi không thể quên cuộc sống của bạn không kết thúc trong công việc vì nó ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của bạn, cả cá nhân và xã hội.

Tôi đã gặp một tai nạn lớn trong công việc - tôi phải làm gì?

Có một số thủ tục và những điều bạn cần làm nếu bạn cần tạo ra yêu cầu bồi thường cho một thương tích tại nơi làm việc. Lúc đầu, chấn thương của bạn nên được ghi lại trong cuốn sách tai nạn của doanh nghiệp. Nếu công ty của bạn có nhiều hơn 10 nhân viên, sự hiện diện hiện tại của cuốn sách đó là cần thiết vì lý do pháp lý.

Nếu vì những lý do mà bạn không biết, cuốn sách tai nạn không có sẵn, bạn cần tư vấn cho sếp của mình bằng một mô tả về vụ tai nạn và bất kỳ thương tích nào kéo dài. Nếu đã có bất kỳ nhân chứng nào cho vụ tai nạn, họ nên thêm sự hiểu biết về chi tiết của họ vào hồ sơ.

Bạn cũng cần được yêu cầu ghi lại một phiên bản chuyên sâu của tình huống hoàn chỉnh - thật tốt khi chuẩn bị sẵn sàng càng nhanh càng tốt, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không quên bất cứ điều gì và bạn có thể sở hữu nó sẵn sàng cho bất kỳ thủ tục tố tụng nào nữa. Khi bạn có thể, hãy chụp ảnh khu vực nơi làm việc cộng với bất kỳ máy móc nào có liên quan.

Sau đó, bạn cần đến thăm bác sĩ của bạn, vì vậy cô ấy sẽ thực hiện một mục y tế liên quan đến chấn thương của bạn. Nếu chấn thương đủ nghiêm trọng để khiến bạn phải vật lộn để làm việc, bạn cần tổ chức thanh toán bệnh theo luật định của mình cùng với chủ nhân của bạn. Nó cũng có thể là lý tưởng cho yêu cầu thương tích tai nạn của bạn ít nhất là thu hồi lợi nhuận của bạn.

Tất nhiên, để yêu cầu bồi thường của bạn, điều tốt nhất có thể làm là liên hệ với một luật sư tai nạn lớn, người sẽ tư vấn và chỉ cho bạn thông qua thủ tục kiếm được yêu cầu. Các dịch vụ của Solicitor Tai nạn chất lượng là miễn phí, dựa trên chính sách 'không thắng không có phí', có nghĩa là bất kể kết quả cuối cùng của khiếu nại, bạn không trả bất cứ điều gì.

Một mặt khác trong trường hợp bạn giành chiến thắng, bạn nhận được 100% tiền bồi thường thương tích tại nơi làm việc. Đối với những người có bất kỳ câu hỏi hoặc nghi ngờ nào về việc tiến hành, bạn cần liên hệ với một câu hỏi ngay hôm nay! Nhưng có thể thấy bất kỳ lý do nào bạn không nên làm việc với một dịch vụ chuyên nghiệp và miễn phí 100% có thể cho phép bạn nhận được bồi thường cho vụ tai nạn trong công việc ?.